Årsregnskab for 2015

Godkendt på generalforsamlingen 2. okt.2016
                 

Regnskab 2014

Indtægter:                    
Kontingent               70.800,00   71.400,00
Udbytte, renter og gebyrer (opl. til ejendomsmæglere mv,)       25.549,20   20.435,19
Kursdifference                 17.615,16
I alt               96.349,20   109.450,35
                     
For meget indbetalt kontingent               600,00
Kontorhold (porto, kontorartikler, hjemmeside m.m.)     940,00       2.688,41
                     
Gebyr (bank (incl. depot), Nets mv)       1.586,41       768,01
                     
Bestyrelsen (honorar (kr 2.300.- pr medlem), kommunikation, forplejning v. møder, kørsel m.v.)            
  13.726,94       14.972,95
                     
Vedligehold (græsslåning regnvandsbassin, rep. af veje m.v.)   14.875,00       7.750,00
                     
Diverse (generalforsamling, bestyrelsesansvarsforsikring, advokatbistand, m.v.)            
  6.269,79       4.182,36
                     
Ialt           37.398,14       30.961,73
                     
Kursdifference         27.643,18        
                     
Samlede udgifter             65.041,32   30.961,73
Underskud (-) / Overskud             31.307,88   78.488,62
                     
                     
Balance pr. 31. december 2015                
Aktiver: Kontantbeholdning     3,50          
  Nordea Indlån 0726xxxx     22.284,77          
  Nordea Indlån 0717xxxx     120.032,29          
  Nordea Depot     582.153,98          
                     
Skyldige poster                  
                     
Passiver pr. 1. januar 2015                  
  Kontantbeholdning       3,50        
  Nordea Indlån 0726xxxx       57.946,50        
  Nordea Indlån 0717xxxx       25.419,50        
  Nordea, Depot       609.797,16        
  Underskud (-)/overskud       31.307,88        
          724.474,54 724.474,54        
Revisors  erklæring:                  
Årsregnskabet 2015 er påtegnet den 10.07. 2016. Vi har revideret det af grundejerforeningen Egemosegård aflagte regnskab for perioden 01.01. - 31.12.2015. Vi har gennemgået foreningens bilag samt konstateret beholdningernes tilstedeværelse.
                     
Udsholt, den 10.07. 2016                  
                     
                     
Birgitte Pedersen         Peter Jensen      
revisor           revisor        
                     

 

 

     
Birgitte Pedersen Peter Jensen  
revisor revisor