Kontingent

Er for året 2016 fastsat til:

kr. 600,00

 

Øvrige gebyrer:

Indskud (Ejerskifte)

kr. 100,00

 

Restance (for sen betaling)

kr. 100,00

 

Rykker pr. gang

kr. 100,00

 

Manglende meddelelse
om adresseændring eller ejerskifte.

kr. 100,00

Oplysninger til ikke medlemmer.

Kr. 500,00

Godkendt på generalforsamlingen d. 7. oktober 2012

 

 

Alle restancer og gebyrer henføres til parcellen og påhviler den til en hver tid værende ejer af parcellen.

Adresseændring samt ejerskiftemeddelelse sendes til sekretæren:

Bente Girbo, Gadevangen 41, 2800 Kgs. Lyngby

Email: sekretaer@egemose-gaard.dk

 

Betalinger kan ske til foreningens konto i Nordea

Reg.nr. 2343 Konto.nr. 0717910869

Husk at angive navn og parcel nr.

Foreningens CVR nr. 35 35 97 29