Grundejerforeningens historie

Sommerhusgrunde uden udbetaling fra ca. kr. 680 pr. md.

Det kunne man læse i en annonce indrykket af A/S Tindur i oktober 1974.

Egemosegård der ligger ved gadekæret i Udsholt havde solgt sine marker. Grundene kunne købes fra kr. 65.400 til ca. kr. 100.000.

Der blev udstykket 66 parceller, og de første huse blev placeret på Tofteager, Digeager og Tueager i året 1976. Man kunne se alle, da der kun var randbeplantning på alle parceller i ca. 25 cm højde.

Senere, fulgte så den sydlige del med Skovager og Bomager. Her er der stadig tomme grunde, men de er lige blevet solgt, så det varer nok ikke længe før, der vil være huse på alle grundene.

fortalt af:

Henrik Bo Christiansen
Formand