Grundejerforeningen Egemosegård
Godkendt 7/10/2018

Resultat og budget 2017 2018 og 2019      
Tekst: Resultat 2017 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019
         
Kontigenter  kr.   71.500,00  kr.   70.800,00  kr.   70.800,00  kr.    71.000,00
Hjemmeside  kr.       -232,50  kr.       -150,00  kr.       -150,00  kr.        -150,00
Porto  kr.       -650,00  kr.    -2.000,00  kr.    -2.000,00  kr.        -650,00
Kontorartikler  kr.                -    kr.    -2.000,00  kr.    -2.000,00  kr.     -1.000,00
Gebyr, bankdepot og Nets  kr.    -2.566,98  kr.    -2.500,00  kr.    -2.500,00  kr.     -2.700,00
Honorar til bestyrelsren  kr.  -11.500,00  kr.  -11.500,00  kr.  -11.500,00  kr.   -11.500,00
Forplejning diverse møder  kr.    -2.100,10  kr.    -4.000,00  kr.    -4.000,00  kr.     -2.500,00
Kørsel  kr.       -734,24  kr.    -2.000,00  kr.    -2.000,00  kr.        -500,00
Reparation af veje  kr.    -1.099,88  kr.  -15.000,00  kr.  -15.000,00  kr.   -25.000,00
Regnvandsbassin  kr.    -4.500,00  kr.    -5.000,00  kr.    -5.000,00  kr.     -5.000,00
Advokatbistand  kr.                -    kr.    -5.000,00  kr.    -5.000,00  kr.     -1.000,00
Bestyrelsesforsikring  kr.    -3.919,42  kr.    -4.000,00  kr.    -4.000,00  kr.        -762,00
Repræsentation  kr.       -420,00  kr.    -1.000,00  kr.    -1.000,00  kr.        -800,00
Generalforsamling  kr.    -3.159,95  kr.    -4.000,00  kr.    -4.000,00  kr.     -3.500,00
Udbytte af oblibationer  kr.   12.220,40  kr.                -    kr.                -    kr.    10.000,00
Kursdifference  kr.          60,12  kr.                -    kr.                -    kr.                 -  
Forventet indtjening  kr.   52.897,45  kr.   12.650,00  kr.   12.650,00  kr.    25.938,00
Plus måske ekstra kontigent på kr. 1.000,00 x 118 grundejere = 118.000,00 Kr
Samt henlæggelse til asfaltarbejde på 118.000,00 kr.
 
Budget for 2018
Godkendt
Indtægter:              
Kontingent             70.800,00
Renter og gebyrer (ejendomsmæglere mv,)          
Kursdifference              
I alt               70.800,00
                 
Udgifter:                
                 
Hjemmeside         150,00    
Porto           2.000,00    
Kontorartikler         2.000,00    
Kontorhold           4.150,00  
                 
Gebyr (bank (incl. depot), Nets mv)       2.500,00  
                 
Honorar           11.500,00    
Forplejning v. møder         4.000,00    
Kørsel m.v.         2.000,00    
Bestyrelsen     17.500,00  
                 
Reparation af veje         15.000,00    
Regnvandsbassin         5.000,00    
Vedligehold            20.000,00  
                 
Advokatbistand         5.000,00    
Bestyrelsesansvarsforsikring       4.000,00    
Repræsentation         1.000,00    
Generalforsamling         4.000,00    
Diverse     14.000,00  
                 
Samlede udgifter             58.150,00
Underskud (-) / Overskud           12.650,00

 

 

Grundejerforeningen Egemosegård
 
Budget for 2017
Godkendt
Indtægter:              
Kontingent             70.800,00
Renter og gebyrer (ejendomsmæglere mv,)          
Kursdifference              
I alt               70.800,00
                 
Udgifter:                
                 
Hjemmeside         150,00    
Porto           2.000,00    
Kontorartikler         2.000,00    
Kontorhold           4.150,00  
                 
Gebyr (bank (incl. depot), Nets mv)       2.500,00  
                 
Honorar           11.500,00    
Forplejning v. møder         4.000,00    
Kørsel m.v.         2.000,00    
Bestyrelsen     17.500,00  
                 
Reparation af veje         15.000,00    
Regnvandsbassin         5.000,00    
Vedligehold            20.000,00  
                 
Advokatbistand         5.000,00    
Bestyrelsesansvarsforsikring       4.000,00    
Repræsentation         1.000,00    
Generalforsamling         4.000,00    
Diverse     14.000,00  
                 
Samlede udgifter             58.150,00
Underskud (-) / Overskud           12.650,00
                 
                 
                 
                 

_____________________________________________________________________________________________

Grundejerforeningen Egemosegård
 
Budget for 2016
Godkendt
Indtægter:              
Kontingent             70.800,00
Renter og gebyrer (ejendomsmæglere mv,)          
Kursdifference              
I alt               70.800,00
                 
Udgifter:                
                 
Hjemmeside         150,00    
Porto           2.000,00    
Kontorartikler         2.000,00    
Kontorhold           4.150,00  
                 
Gebyr (bank (incl. depot), Nets mv)       1.500,00  
                 
Honorar           11.500,00    
Forplejning v. møder         4.000,00    
Kørsel m.v.         2.000,00    
Bestyrelsen     17.500,00  
                 
Reparation af veje         15.000,00    
Regnvandsbassin         5.000,00    
Vedligehold            20.000,00  
                 
Advokatbistand         5.000,00    
Bestyrelsesansvarsforsikring       4.000,00    
Repræsentation         1.000,00    
Generalforsamling         4.000,00    
Diverse     14.000,00  
                 
Samlede udgifter             57.150,00
Underskud (-) / Overskud           13.650,00