Grundejerforeningen Egemosegård
 
Budget for 2018
Godkendt
Indtægter:              
Kontingent             70.800,00
Renter og gebyrer (ejendomsmæglere mv,)          
Kursdifference              
I alt               70.800,00
                 
Udgifter:                
                 
Hjemmeside         150,00    
Porto           2.000,00    
Kontorartikler         2.000,00    
Kontorhold           4.150,00  
                 
Gebyr (bank (incl. depot), Nets mv)       2.500,00  
                 
Honorar           11.500,00    
Forplejning v. møder         4.000,00    
Kørsel m.v.         2.000,00    
Bestyrelsen     17.500,00  
                 
Reparation af veje         15.000,00    
Regnvandsbassin         5.000,00    
Vedligehold            20.000,00  
                 
Advokatbistand         5.000,00    
Bestyrelsesansvarsforsikring       4.000,00    
Repræsentation         1.000,00    
Generalforsamling         4.000,00    
Diverse     14.000,00  
                 
Samlede udgifter             58.150,00
Underskud (-) / Overskud           12.650,00

 

 

Grundejerforeningen Egemosegård
 
Budget for 2017
Godkendt
Indtægter:              
Kontingent             70.800,00
Renter og gebyrer (ejendomsmæglere mv,)          
Kursdifference              
I alt               70.800,00
                 
Udgifter:                
                 
Hjemmeside         150,00    
Porto           2.000,00    
Kontorartikler         2.000,00    
Kontorhold           4.150,00  
                 
Gebyr (bank (incl. depot), Nets mv)       2.500,00  
                 
Honorar           11.500,00    
Forplejning v. møder         4.000,00    
Kørsel m.v.         2.000,00    
Bestyrelsen     17.500,00  
                 
Reparation af veje         15.000,00    
Regnvandsbassin         5.000,00    
Vedligehold            20.000,00  
                 
Advokatbistand         5.000,00    
Bestyrelsesansvarsforsikring       4.000,00    
Repræsentation         1.000,00    
Generalforsamling         4.000,00    
Diverse     14.000,00  
                 
Samlede udgifter             58.150,00
Underskud (-) / Overskud           12.650,00
                 
                 
                 
                 

_____________________________________________________________________________________________

Grundejerforeningen Egemosegård
 
Budget for 2016
Godkendt
Indtægter:              
Kontingent             70.800,00
Renter og gebyrer (ejendomsmæglere mv,)          
Kursdifference              
I alt               70.800,00
                 
Udgifter:                
                 
Hjemmeside         150,00    
Porto           2.000,00    
Kontorartikler         2.000,00    
Kontorhold           4.150,00  
                 
Gebyr (bank (incl. depot), Nets mv)       1.500,00  
                 
Honorar           11.500,00    
Forplejning v. møder         4.000,00    
Kørsel m.v.         2.000,00    
Bestyrelsen     17.500,00  
                 
Reparation af veje         15.000,00    
Regnvandsbassin         5.000,00    
Vedligehold            20.000,00  
                 
Advokatbistand         5.000,00    
Bestyrelsesansvarsforsikring       4.000,00    
Repræsentation         1.000,00    
Generalforsamling         4.000,00    
Diverse     14.000,00  
                 
Samlede udgifter             57.150,00
Underskud (-) / Overskud           13.650,00

 

Grundejerforeningen Egemosegård
 
Budget for 2015
Godkendt
Indtægter:              
Kontingent             70.800,00
Renter og gebyrer (ejendomsmæglere mv,)         16.600,00
Kursdifference              
I alt               87.400,00
                 
Udgifter:                
                 
Hjemmeside         150,00    
Porto           2.000,00    
Kontorartikler         3.000,00    
Kontorhold           5.150,00  
                 
Gebyr (bank (incl. depot), Nets mv)       1.500,00  
                 
Honorar           11.500,00    
Forplejning v. møder         4.000,00    
Kørsel m.v.         2.000,00    
Bestyrelsen     17.500,00  
                 
Reparation af veje         10.000,00    
Regnvandsbassin         5.000,00    
Vedligehold            15.000,00  
                 
Advokatbistand         5.000,00    
Bestyrelsesansvarsforsikring       4.000,00    
Repræsentation         1.500,00    
Generalforsamling         4.000,00    
Diverse     14.500,00  
                 
Samlede udgifter             53.650,00
Underskud (-) / Overskud           33.750,00

 

Budget for 2015 er godkendt på generalforsamlingen 5.okt. 2014