SENESTE NYT

Har vi nogen her i foreningen, der kan hjælpe med, at få vores hjemmeside ændret fra Microsoft FrontPage til noget nyt???? Kontakt venligst formanden.

 

 

BRANDFARE 5. juni 2018

Gribskov Kommune har forbudt al afbrænding af affald, hyggebål.

Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen. Forbuddet gælder dog ikke anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på fliser eller lignende.

 

Kære Grundejere. I opfordres til at medvirke til, at passe på vore veje. Dette kan I gøre ved, at fjerne græs fra jeres rabat der vokser ind over asfalten. Desuden bør I også sørge for, at eventuelle vejbrønde ud for jeres parcel bliver renset for græs og mos.

Vi påtænkte senere i år, igen, at få sprøjtet vore kanter langs vejene, men pga af den fine sommer er det hele udtørret.

 

 

 

Nu er foråret endelig kommet. Vi i bestyrelsen vil gerne minde jer om vore ordensregler og vis hensyn,

så vi alle kan få en dejlig tid heroppe i vort område.

Ordensreglement

 

Generalforsamlingen den  1. okt. 2017 på Gilbjerg skolen, er afholdt.

Referat og godkendt regnskab samt budget er nu lagt på  hjemmesiden.

                                                                                                                                               

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 Gribskov Kommune: Afbrænding er totalt forbudt på sommerhusområder.

 

 

 

 

 

Alle henvendelser til Grundejerforeningen skal ske skriftligt pr. e-mail eller pr. brev til enten Formanden eller Næstformanden.