SENESTE NYT

Husk at der i år afholdes generalforsamling søndag den 7. Oktober kl. 11.00 på Gildhøj skolen. (tidligere Blistrup Skole)

 

 

Kære Grundejere. I opfordres til at medvirke til, at passe på vore veje. Dette kan I gøre ved, at fjerne græs fra jeres rabat der vokser ind over asfalten. Desuden bør I også sørge for, at eventuelle vejbrønde ud for jeres parcel bliver renset for græs og mos.

Vi påtænkte senere i år, igen, at få sprøjtet vore kanter langs vejene, men pga af den fine sommer er det hele udtørret.

 

 

 

Nu er foråret endelig kommet. Vi i bestyrelsen vil gerne minde jer om vore ordensregler og vis hensyn,

så vi alle kan få en dejlig tid heroppe i vort område.

Ordensreglement

 

Generalforsamlingen den  1. okt. 2017 på Gilbjerg skolen, er afholdt.

Referat og godkendt regnskab samt budget er nu lagt på  hjemmesiden.

                                                                                                                                               

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 Gribskov Kommune: Afbrænding er totalt forbudt på sommerhusområder.

 

 

 

 

 

Alle henvendelser til Grundejerforeningen skal ske skriftligt pr. e-mail eller pr. brev til enten Formanden eller Næstformanden.